Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Systemisch werken

De hulpverlening van InZicht heeft als doel dat u zo snel mogelijk grip krijgt op de (gezins)situatie. Het gezin moet een veilige basis voor het kind zijn. Vanuit deze veilige situatie kan een kind zich ontwikkelen en groeien. InZicht zet in op het doorbreken van patronen en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Hierdoor komen de draagkracht en draaglast weer met elkaar in balans. InZicht brengt de eventuele problematiek van uw kind in kaart. We stellen in samenspraak met u een doel vast. Vervolgens werken we naar een situatie waarin u meer vertrouwen in uzelf en de toekomst krijgt.

InZicht werkt met verschillende methodieken afhankelijk van de hulpvraag. Dit kan uiteenlopen van een opvoedvraag (opvoedondersteuning), een hulpvraag vanuit school, een observatievraag of een specifieke behandelingsvraag. InZicht werkt vanuit het oplossingsgericht werken en gaat uit van de krachten van de ouder/verzorger.

Systemisch werken (speltherapie en gezinsbegeleiding)

Het is belangrijk om het proces van de speltherapie te kunnen optimaliseren en verduidelijken, waarbij InZicht de privacy van het kind respecteert. Ons doel is dat het kind, middels de speltherapie, mogelijkheden krijgt om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven en dat de verzorgers weer grip krijgen op de situatie.
Het kind is voortdurend in beweging en inZicht heeft als streven dat het systeem meebeweegt. Samen bekijken we welke mogelijkheden er liggen welke passen binnen jullie gezin. Wanneer we gezamenlijk haalbare doelen stellen, zijn wij er van overtuigd dat we deze ook gaan bereiken. Samen gaan we op zoek naar de antwoorden op de hulpvragen binnen jullie gezin.

Individuele ondersteuning

InZicht geeft pedagogisch advies op maat. InZicht biedt ondersteuning die is gericht op een specifiek(e) vraag of probleem van de ouder of verzorger. Dit doen wij uiteraard altijd in goed overleg met u. Uw hulpvraag is altijd het uitgangspunt van onze hulpverlening.

Ambulante hulpverlening

Wij kunnen eventueel hulpverlening bij u thuis aanbieden. Tijdens het intakegesprek zullen we uw hulpvraag bespreken en krijgt u uitleg over de mogelijkheden van hulpverlening.