Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Tarieven en betalingen


Vergoedingen

InZicht Speltherapie & Gezinsbegeleiding heeft met de gemeenten, in het zuiden van Limburg (liggende in de regio's Maastricht Heuvelland, Oostelijke Mijnstreek en Westelijke Mijnstreek), een contract afgesloten. Dit betekent dat de zorg vergoed wordt door de gemeenten. Er is voor kinderen tot en met 18 jaar géén eigen bijdrage en er geldt géén eigen risico. De door u gevraagde zorg voor uw kind, wordt ook buiten uw eigen gemeente vergoed, mits dit gelegen is in de bovengenoemde regio's.

Voor een therapie traject en/of gezinsbegeleiding in onze praktijk, heeft u een verwijzing van de huisarts, schoolarts, CB-arts, of de gemeente nodig.

De verwijzing naar InZicht Speltherapie & Gezinsbegeleiding is op twee manieren mogelijk, dit kan rechtstreeks via uw huisarts, of u wordt verwezen door de gemeente (de gezinscoach, sociale wijkteams van de verschillende gemeenten). U kunt u zelf aanmelden bij InZicht Speltherapie & Gezinsbegeleiding.


Afspraak afzeggen

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, laat dit ten minste 24 uur van tevoren weten. Bij afspraken die niet tijdig worden afgezegd, wordt de therapie alsnog in rekening gebracht.


Algemene voorwaarden

 • Judith Nijsten-Maas is onder nummer L01994 lid van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten. Zij handelt volgens de richtlijnen van de beroepscode van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten.
 • De beroepscode en de klachtenregeling van de NVVS liggen ter inzage in de praktijk van InZicht. Bij eventuele klachten deze graag eerst te bespreken met de speltherapeut. Wanneer dit niet tot een gepaste oplossing zou leiden, kunt u een beroep doen op de klachtencommissie van de NVVS ( zie www.speltherapie.net).
 • Judith Nijsten- Maas is aangesloten bij het RBCZ. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen certificeert en registreert.
 • Judith Nijsten- Maas is geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.
 • De speltherapeut heeft een beroepsgeheim naar zowel cliënten als wettelijke vertegenwoordigers.
 • De speltherapeut gaat zorgvuldig om met dossierbeheer.
 • Gezaghebbende/ wettelijke vertegenwoordigers geven middels een handtekening schriftelijke toestemming voor het starten van de therapie.
 • Wanneer de speltherapeut van mening is dat het kind en/of zijn leefomgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert heeft de speltherapeut de plicht dit te bespreken met zowel het kind als de wettelijke vertegenwoordigers en eventueel andere betrokken instanties.
 • Na 5 spelobservaties wordt er een gesprek gepland om de bevindingen van de speltherapeut te delen. Tevens wordt er een behandelplan opgesteld. Middels voortgangsgesprekken worden wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom het kind.
 • Indien nodig kan de speltherapeut contact opnemen met andere hulpverleners in overleg met wettelijk vertegenwoordigers. Op het moment dat de therapeut hiervan gebruik maakt worden wettelijk vertegenwoordigers hierover geïnformeerd.
 • Wettelijk vertegenwoordigers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Het is belangrijk de therapeut hiervan op de hoogte wordt gebracht.
 • De speltherapeut heeft het recht de spelsessies op video vast te leggen. Dit gebeurt uitsluitend voor eigen gebruik om de begeleiding van het kind te kunnen optimaliseren. wettelijk vertegenwoordigers geven hiervoor bij aanvang van de therapie toestemming.
 • De speltherapeut heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 • De speltherapeut is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt of wettelijke vertegenwoordigers van de door de speltherapeut verstrekte adviezen.
 • Bij ziekte van de speltherapeut wordt de behandeling verplaatst.